Skip to main content

Covid-19 : aanpak voor een verstrengde lockdown

Date: 

Cover gids  "Covid-19: aanpak voor een verstrengde lockdown"

Deze nota kwam tot stand dankzij een samenwerking van de FOD Volksgezondheid en de FOD BOSA en vervangt de gids "COVID-19 - aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek" naar aanleiding van het Overlegcomité van 30 oktober 2020.

De nota werd opgesteld als aanbeveling voor de federale departementen, om als basis te dienen bij het opstellen van hun eigen plan in het kader van een "verstrengde lockdown". De nota is in lijn met de beslissingen van het Overlegcomité en wordt in functie daarvan aangepast.

Download

 

Pagina laatst gewijzigd op 08 december 2020.