Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Coronavirus: bijkomende maatregelen voor personeelsleden van de federale overheid

Datum: 

Hieronder enkele bijkomende richtlijnen als aanvulling op  de omzendbrief nr 680 van 1 maart 2020 (PDF, 176.76 KB). Deze richtlijnen gelden vanaf 12 maart 2020.

Afhankelijk van je situatie zijn er verschillende situaties mogelijk:

 1. Je bent niet ziek

  Je blijft werken zoals gewoonlijk, maar weet dit:
 • de mogelijkheid van telewerken wordt aangemoedigd met instemming van de lijnverantwoordelijke, wanneer de functie dit toelaat.
 • de spreiding van de werktijden wordt aangemoedigd om het woon-werkverkeer tijdens de spitsuren te vermijden. Dit gebeurt in overeenstemming met de eisen van de dienst en in overleg met de verantwoordelijken van de dienst.
 1. Je bent ziek door het Coronavirus (COVID-19) (met medisch attest)

  Je afwezigheid komt overeen met ziekteverlof.
 2. Je voelt je grieperig en bent nog niet naar de dokter geweest

  Als je thuis bent, ga dan niet naar je werk. Als je op je werk bent, vraag dan toestemming om naar huis te gaan. Voor die dag krijg je dienstvrijstelling. Neem onmiddellijk contact op met je arts. Afhankelijk van de diagnose hervat je je werk (situatie 1) of krijg je een medisch attest.
 3. Iemand uit je naaste omgeving (vriend, familie, naaste collega) is vermoedelijk besmet met het Coronavirus (COVID-19) of heeft positief getest op het Coronavirus (COVID-19) en is of was in direct contact met jou

  Als je thuis bent, ga dan niet naar je werk. Als je op je werk bent, vraag dan toestemming om naar huis te gaan. Je krijgt dienstvrijstelling voor die dag. Neem onmiddellijk contact op met je arts voor een diagnose. Afhankelijk van de diagnose van de arts ga je weer aan het werk of kom je terecht in één van de bovenstaande situaties (1 en 2).

In afwachting van de diagnose van je arts:

 • telewerk je
 • als je niet kan telewerken in je functie, wordt aan je leidinggevende gevraagd om je taken te geven waarbij thuiswerk wel mogelijk is
 • als je niet kan thuiswerken en het niet mogelijk is om je tijdelijk andere taken te geven, wordt er door je leidend ambtenaar dienstvrijstelling verleend.
 1. Je bent in het buitenland of je moet om professionele redenen naar het buitenland reizen:

  • volg de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken op
  • informeer bij je hiërarchie of de missie kan worden uitgesteld
  • als je positief test op het Coronavirus (COVID-19) verwijzen we naar situatie 2. Je ontvangt dezelfde vergoedingen, onder dezelfde voorwaarden, als iemand die in België erkend is al patiënt.
  • word je in quarantaine geplaatst door een buitenlandse overheidsinstantie of arts dan blijf je je salaris en verblijfsvergoeding ontvangen.
 2. Je moet je regelmatig verplaatsen in je functie of je hebt contact met het publiek

  Het is aan de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde om, in overleg met de diensthoofden, geval per geval de situaties te analyseren die  aanpassingen vragen qua functionering, erop toeziend dat de continuïteit van de openbare dienst verzekerd blijft.

Informeer je hiërarchie zo snel mogelijk als je arts een besmetting met het coronavirus (COVID-19) vermoedt of bevestigt.

Heb je jaarlijks verlof of recuperatieverlof opgenomen omdat een familielid positief testte (punt 4 van de omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020), dan worden de opgenomen dagen automatisch omgezet in een dienstvrijstelling.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 28 april 2020.