Skip to main content

Contractuelen: aanvullend pensioenplan

Datum: 

Groeiende plant - plante qui pousseSinds 1 juli 2019 wordt voor het contractueel personeel een aanvullend pensioen opgebouwd (zie nieuwsbericht van 7 mei 2019).

Als je met wettelijk of vervroegd pensioen gaat, wordt je aanvullend pensioen automatisch uitbetaald. Je aanvullend pensioen wordt beheerd door AXA Belgium.

Ben ik betrokken?

Je bent betrokken als je op 1 juli 2019 (of na die datum) als contractueel in dienst was bij een Federale Overheidsdienst uit deze lijst.

Verder wordt er een opstartbijdrage berekend, ten vroegste met ingang van 01/01/2017 voor de contractuele personeelsleden die op 01/07/2019 al verbonden waren met een arbeidsovereenkomst aan een federale overheidsdienst.

Wat moet ik doen?

NIETS. Tenzij u de ‘standaard’ volgorde van de begunstigden in geval van overlijden wil wijzigen (echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende, kinderen, ouders, broers en zussen). In dat geval is er een formulier beschikbaar  uit deze link (PDF, 108.4 KB).

Zal mijn wedde veranderen?

NEEN. Je betaalt niets. Als contractueel is dit voordeel gratis. De premies worden rechtstreeks door de FOD BOSA in een investeringsfonds gestort.

Meer info op ?

  • Op Fedweb vind je de bijgewerkte algemene informatie over je aanvullend pensioen.

  • Mypension: Indien je op 1 juli 2019 in dienst was, dan vind je vanaf eind 2020 een overzicht van je aanvullend pensioen in de rubriek ‘Mijn aanvullend pensioen’. Ben je na 1 juli 2019 in dienst gekomen, dan vind je dit overzicht vanaf eind 2021 terug.

  • Op MyAXAIndien je op 1 juli 2019 in dienst was, dan vind je hier vanaf eind 2020 elk jaar een schatting van je aanvullend pensioen als je 67 jaar wordt. Ben je na 1 juli 2019 in dienst gekomen, dan vind je deze schatting vanaf eind 2021 terug.

  • Per e-mail als je op deze pagina geen antwoord op je vraag vindt.

Pagina laatst gewijzigd op 13 november 2020.