Skip to main content

Federaal personeel: risicomonitoring mei 2019

Datum: 

De Ministerraad van 18 oktober 2019 heeft kennis genomen van het verslag van oktober 2019 met de resultaten van de risicomonitoring (het risico op overschrijding van de personeelskredieten) op basis van de gegevens van mei 2019, overeenkomstig omzendbrief 669.

De resultaten van de risicomonitoring van de personeelskredieten op basis van de gegevens van mei 2019 zijn beschikbaar naargelang de groepen gedefinieerd in de omzendbrief 669:

 • Groep 1 - de enveloppes primaire uitgaven van de FODs en PODs (berekend op basis van het SEPP-platform door het DG Rekrutering & Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning)
 • Groep 2 - de instellingen van openbaar nut en de andere diensten met dotatie (berekend door het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning)
 • Groep 3 - de openbare instellingen voor sociale zekerheid (berekend door de OISZ)
 • Groep 4 - de federale politie (berekend door Politie)
 • Groep 5 - Defensie  -(berekend door Defensie)

Voor groep 1, de FODs en PODs, is het risico op overschrijding van de personeelskredieten ten opzichte van de kredieten in de omzendbrief 669, zeer beperkt.

Context

Tweemaal per jaar ontvangt de Ministerraad de risk monitoring van elke groep. Deze monitoring is opgemaakt volgens een genormeerde methodologie en belicht het risico op overschrijding van de personeelskredieten van elke entiteit op basis van KPI's (Key Performance Indicators d.w.z. kritieke prestatie-indicatoren).

Dankzij dit verslag kan de regering het economisch beleid evalueren en nagaan of er bij sommige diensten een risico is op overschrijding van de personeelskredieten.

Op basis van deze informatie kunnen diensten die dat willen, evalueren of ze genoeg marge hebben voor structurele beslissingen. Ze identificeren dan de operationele beslissingen waarvoor ze het akkoord moeten hebben van de Inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris of de afgevaardigde van de Minister van Begroting.

Om de diensten te ondersteunen, stelt de Task Force Risk Monitoring ook standaardkostenramers ter beschikking om de impact van beslissingen te evalueren. De diensten kunnen ook zelf een eigen kost ramen met akkoord van de Inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris of de afgevaardigde van de Minister van Begroting.

Communicatie van de rapporten

De nota voor de Ministerraad en het verslag over de risicomonitoring worden meegedeeld aan:

 • het College van voorzitters van de federale en programmatorische overheidsdiensten
 • het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid
 • het uitgebreid College van de instellingen van openbaar nut
 • de Korpschef van de Inspectie van Financiën
 • de Commissaris-generaal van de Federale Politie
 • de Chef van Defensie.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 21 oktober 2019.