Skip to main content

Beheer van de personeelskosten: nieuwe catalogi

Datum: 

De FOD BOSA (team SEPP Workforce Planning van DG R&O) publiceert drie nieuwe catalogi die HR-professionals helpen om op een precieze en eenvoudige manier de loonkosten van een organisatie te evalueren:

  • de catalogus van de personeelskosten geeft de gemiddelde jaarkost weer van een personeelslid volgens zijn weddenschaal en zijn statuut (oa. om de kosten van toekomstige aanwervingen te evalueren)
  • de catalogus van de promotiekosten geeft de gemiddelde meerkost weer van een promotie, in functie van de betrokken weddenschalen
  • de catalogus van de ordonnanceringen is bedoeld om op hoog niveau het proportioneel aandeel in de jaarlijkse loonlast te evalueren van de wedden die op een bepaald tijdstip van het jaar zijn vereffend.

De normen in deze catalogi zijn dezelfde als de normen die gebruikt worden bij de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten. Gebruik je die normen, dan ben je zeker dat er consistentie is tussen de verschillende HR-processen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 18 maart 2019.