Skip to main content

Telemarc zorgt voor tijdwinst voor bedrijven en overheden

Datum: 

Telemarc is een gratis webinterface die toegang verleent tot verschillende authentieke bronnen, nl. de Nationale Bank, BTW en Belastingen, RSZ, Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) en de databank van de erkenning der aannemers van werken. Deze interface vervangt de toepassing Digiflow.

Bij het gunnen van overheidsopdrachten moeten de aanbestedende overheden informatie verzamelen over de inschrijvende ondernemingen. Deze informatie is beschikbaar via Telemarc. Hiermee kun je in real-time informatie opvragen uit betrouwbare federale databases.

Zo is het niet meer nodig om zes documenten op te vragen bij de inschrijvende ondernemingen; via Telemarc kan de aanbestedende overheid ze rechtstreeks raadplegen:

  • de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank
  • het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ.
  • het attest van BTW-plichtigheid bij de FOD Financiën.
  • de juridische situatie van de ondernemingen (niet faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO
  • het attest fiscale schulden  bij de FOD Financiën
  • erkenning van aannemers van werken bij de FOD Economie.

Meer info

over Telemarc: op de website van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging
over technische zaken: Servicedesk van DG Digitale Transformatie

Pagina laatst gewijzigd op 18 april 2018.