Skip to main content

Netwerk BEPAN: engagementen van de administratie naar de burger en maatschappij

Datum: 

Op 27 november 2017 organiseerde de FOD Beleid en Ondersteuning een ontmoeting tussen federale entiteiten en deelstaten om 

  • ervaringen uit te wisselen rond de engagementen van de administratie naar de burger en de maatschappij en
  • goede praktijken en concrete tools voor monitoring, rapportering en communicatie met de burger en betrokken partijen te identificeren. 

Discussiethema’s waren:

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de overheidssector?
  • Engagement en responsabilisering van het personeel en de mandaathouder?
  • Engagement naar de burgers en de maatschappij -> moeten we resultaten voorleggen aan de klanten-gebruikers?
     

De ontmoeting vond plaats in het kader van het netwerk BEPAN (Belgian Public Administration Network) dat de vertegenwoordigers van de verschillende gewesten en de federale overheid bijeenbrengt om de reflectie en de uitwisseling van goede praktijken te stimuleren met als doel de kwaliteit in alle Belgische overheidsdiensten te verbeteren.
 

Presentaties en sprekers

De engagementen van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

Alfons Boon, Voorzitter van het directiecomité van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de overheidssector (PDF, 537.53 KB)

Isabelle Mazzara, Voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken

 SPRB: Welzijn, veiligheid en klantgerichte prioriteiten (PDF, 722.67 KB)

Christian Lamouline, Secretaris-generaal van het Brussels Gewest

 Het witboek om een open en wendbare overheid te zijn (PDF, 429.14 KB)

Martin Ruebens, Voorzitter van het Voorzitterscollege en Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

 Een professionele werking om de dienstverlening aan de burger te verzekeren (PDF, 745.01 KB)

Hans D’Hondt, Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën

 De klant centraal - bestuursovereenkomst FAMIFED (PDF, 802.25 KB)

Tania Dekens, Administrateur-generaal FAMIFED

 Conclusies Marie Goransson (PDF, 260.07 KB)

 Conclusies Trui Steen (PDF, 653.55 KB)

Marie Goransson et Trui Steen, Université Libre de Bruxelles en Katholieke Universiteit Leuven


Contact

Isabelle Verschueren (FOD Beleid en Ondersteuning)

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 25 februari 2020.