Skip to main content

Treinstaking: afspraken

Datum: 

Gezien de berichten over  een mogelijke nieuwe stakingsgolf herinneren we federale personeelsleden aan de afspraken bij een aangekondigde staking. Je vindt er andere manieren om toch te kunnen werken en oplossingen voor alternatief vervoer.

Een volledige dienstvrijstelling is in deze situatie niet te verantwoorden omdat de acties ruim op voorhand werden aangekondigd en iedereen de mogelijkheid heeft om een oplossing te zoeken.

Voor meer info over de concrete afspraken binnen je eigen organisatie kan je best contact opnemen met de HR-verantwoordelijke van je eigen personeelsdienst.

Kijk ook op de websites van het OFO en Selor om te weten of de opleidingen, testen en selecties plaatsvinden.

Pagina laatst gewijzigd op 11 juli 2016.