Skip to main content

Wat te doen bij een aangekondigde staking van het openbaar vervoer?

Datum: 

Wat is voorzien voor de federale personeelsleden die niet op het werk kunnen geraken door een aangekondigde staking van het openbaar vervoer?

1.  Thuiswerk of dichter bij huis werken in een satellietkantoor

      Als jouw werk dit toelaat, kan je hiervoor de nodige afspraken maken met je functionele chef.
      
2. Een alternatief vervoermiddel

Je kan gebruik maken van alternatieve vervoersmiddelen, hetzij via

  • andere vormen van openbaar vervoer of eigen vervoer (auto, fiets,...)
  • via carpooling
  • of gemeenschappelijk georganiseerd vervoer.
     

Vraag even na bij je organisatie

  • of bijkomende verplaatsingsonkosten voor het openbaar vervoer worden vergoed
  • of er een vergoeding is voorzien voor personeelsleden die op deze dagen uitzonderlijk met hun eigen wagen naar het werk komen of voor personeelsleden-chauffeurs die carpoolen met collega’s
  • of er gemeenschappelijk vervoer met dienstvoertuigen wordt georganiseerd.


3. Een dag verlof

Je kan jaarlijks vakantieverlof of inhaalverlof aanvragen. Je kan ook vragen je vrije dag of vrije dagen in het kader van deeltijdwerk te verplaatsen. Misschien zijn er binnen je organisatie mogelijkheden om soepel om te gaan met het stelsel van het inhaalverlof: niet gepresteerde uren kunnen misschien later worden ingehaald of er kan meer inhaalverlof toegestaan worden dan bijvoorbeeld normaal voorzien (bijv. de algemene regel voorziet dat je maximum één dag inhaalverlof per maand mag opnemen maar bij deze omstandigheden kunnen misschien (uitzonderlijk) meerdere dagen worden toegestaan). Ook hier kan je het best afspraken maken met je chef.

Een volledige dienstvrijstelling is niet te verantwoorden in deze situatie omdat de acties ruim op voorhand werden aangekondigd en iedereen de mogelijkheid heeft om een oplossing te zoeken.

Voor meer informatie rond de concrete afspraken binnen je eigen organisatie kan je best contact opnemen met de HR-verantwoordelijke van je eigen personeelsdienst.

Pagina laatst gewijzigd op 09 juli 2018.