Skip to main content

Ministerraad: risicomonitoring van januari

Datum: 

De ministerraad van 22 april 2016 nam akte van het verslag met de resultaten van de risicomonitoring (van de overschrijding personeelskredieten) uitgevoerd op basis van gegevens van januari 2016 en van het realisatieverslag 2015.
 

Context

Drie keer per jaar ontvangt de ministerraad de monitoring met de overschrijding op de personeelskredieten van alle entiteiten (106 entiteiten op 133 konden geconsolideerd worden) op basis van de KPI’s (Key Performance Indicators) die volgens een bepaalde methodologie berekend worden.

Dankzij dit verslag kan de regering het economisch beleid evalueren en nagaan of er bij sommige organisaties een overschrijdingsrisico is van de personeelskredieten.
      

Uitbreiding van de enveloppes: stand van zaken:

  • de werkgroep OISZ levert de KPI’s van de 14 OISZ-entiteiten af op 30 juni 2016
  • omzendbrief 650 voorziet dat de methodologie ten laatste op 30 juni gedefinieerd en gevalideerd wordt om de KPI 2 en 3 van de risicomonitoring voor de federale politie te kunnen integreren
  • Defensie heeft een voorstel van raming van de KPI’s 2 en 3 voor T et T+1 niet herhaald op basis van de gegevens van januari 2016. Het overleg met Defensie wordt opnieuw opgestart.
           

Communicatie over de verslagen

De nota die aan de ministerraad werd voorgesteld en het verslag over de risicomonitoring worden gecommuniceerd aan:

  • college van voorzitters van de FOD’s en POD’s
  • college van federale instellingen van sociale zekerheid en hun bevoegde ministers
  • leidinggevenden van de instellingen van openbaar nut
  • leidinggevende inspectiekorpsen van Financiën, zoals voorzien in de omzendbrief 645.

Het gedetailleerd rapport met het detail van de indicatoren voor elke entiteit wordt aan de regeringsleden meegedeeld op eenvoudige aanvraag bij de Task Force Monitoring van het personeel (tf_pers_monitoring@p-o.belgium.be).

Pagina laatst gewijzigd op 25 april 2016.