Skip to main content

Ministerraad: flexwerk

Datum: 

De Ministerraad van 20 oktober 2016 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse bepalingen rond flexwerk.

Het overgrote deel van de wijzigingen zijn aanpassingen aan het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden (verlofbesluit).
 

De maatregelen zijn te groeperen in drie krachtlijnen:

1) Voltijds werk efficiënter organiseren waardoor werk langer kan volgehouden worden:

 • het kader voor telewerk en satellietwerk verbeteren
 • creatie van een (tijdelijk) mechanisme ‘lichter werk’.

2) Deeltijds werk efficiënter en transparanter organiseren zodat werk, vrije tijd en zorg beter combineerbaar worden voor alle personeelsleden, deeltijdse en voltijdse:

 • uniformisering van de ouderschapsverloven
 • de procedures rond vaststelling van de werkkalender bij deeltijds werk uniformiseren
 • invoering van een 90%-regeling voor o.a. alleenstaande personeelsleden met (jonge) kinderen.

3) Voltijdse afwezigheid voor zorg en/of vrije tijd toegankelijk en haalbaar maken voor iedereen:

 • de creatie van een ‘tijd’-spaarrekening
 • zorgverlof voor alle personeelsleden mogelijk maken
 • de mini-loopbaanonderbreking bij ziekte van een kind voor (alle) jonge ouders
 • uitbreiding van het voltijds onbezoldigd verlof en versoepeling van de modaliteiten.

 
Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

 • onderhandelingen Comité B
 • advies van de Raad van State
 • handtekening van de Koning
 • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 20 oktober 2016.