Skip to main content

Ministerraad: attest van genezing voor een werkongeval of beroepsziekte

Datum: 

De Ministerraad van 29 april 2016 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector.

Naast de technische wijzigingen, wordt het attest van genezing aangepast. Het attest van genezing, (opgenomen in de besluiten van 24 januari 1969 en 13 juli 1970, bij het KB van 8 mei 2014) wordt nu niet altijd correct gebruikt.

Sommigen getroffenen of dokters gebruiken dat document immers om de genezing te betwisten, terwijl het integendeel de genezing moet bewijzen. Vandaar het voorstel om het attest aan te passen, door toevoeging van een verklarende opmerking aan het opschrift.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • vakbondsonderhandelingen in Comité A
  • advies van de Raad van State
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 03 mei 2016.