Skip to main content

Ministerraad: omzendbrief risicomonitoring 650bis

Datum: 

De ministerraad van 30 juni 2016 keurde het ontwerp van omzendbrief 650bis goed over de risicomonitoring. Daardoor zal omzendbrief 650 van 15 december 2016 worden aangepast op volgende punten:

  1. Vervanging van de bijlage van de omzendbrief nr. 650 door een nieuwe bijlage waarin, per entiteit, de geactualiseerde vastleggingslimiet 2016, besparing 2017 van 2% en vastleggingslimiet 2017 is opgenomen. De bedragen zijn meegedeeld aan de huidige index 1,6084 en houden dus geen rekening met de indexering van de wedden vanaf juli 2016.
  2. De integratie van de impact van de indexering van de wedden vanaf juli 2016 in de monitoring van het risico van september 2016.

Context

In oktober 2014 besliste de regering om een lineaire besparing in te voeren op de personeelskredieten. De ministerraad gaf daardoor aan de FOD P&O en de FOD B&B de opdracht om een verplichte monitoring op te stellen voor de hele federale overheid (met inbegrip van de bijzondere korpsen, de ION en OISZ).

In mei 2015 werden daarvoor de omzendbrieven 644 en 645 gepubliceerd:

  • omzendbrief nr. 644 beschrijft de methodologie die het risico op overschrijding van de personeelskredieten moet evalueren
  • omzendbrief nr. 645 legt het kader vast voor een regelmatig proces van risicomonitoring en de bijlage publiceert de vastleggingslimieten en de prefiguraties.

In januari 2016 werden omzendbrieven 644bis en 650 gepubliceerd:

  • omzendbrief 650 werkt omzendbrief 645 van 12 mei 2015 bij en de bijlage publiceert de vastleggingslimieten 2016 en de prefiguratie ervan voor 2017
  • omzendbrief 644bis integreert in de methodologie een specifieke ramer ‘diplomatieke post’ waarbij het aantal en de kost van de diplomaten op post worden opgevolgd en geëvalueerd.

Pagina laatst gewijzigd op 07 juli 2016.