Skip to main content

In het staatsblad: stage en beroepscommissies inzake evaluatie

Datum: 

Het koninklijk besluit dat sommige bepalingen over de evaluatie en stage wijzigt, verscheen in het Belgisch Staatsblad.

Dit KB heeft twee doelen:

 •       aanpassing na de twee arresten van de Raad van State van 3 april 2015 (zie Nieuws van 23 april 2015)
 •       het evaluatiesysteem invoeren op stagiairs.

 In werkingtreding

 • De bepalingen over de ééntalige beroepscommissies treden met terugkwerkende kracht in werking vanaf 1 september 2015.
 • De bepalingen over de stage treden in werking op 1 januari 2016.

Commissies, afwezigheden en vermeldingen

Dit wijzigt inzake evaluatie en is (met terugwerkende kracht) sinds 1 september 2015 van toepassing.

Oprichting 3 commissies (interdepartementale, interparastatale, gemeenschappelijke):

 • elke commissie is samengesteld uit 2 taalsecties (FR, NL) en een plaatsvervangend voorzitter met kennis van de Duitse taal
 • elke taalsectie bevat 6 leden
 • de commissies zijn bevoegd voor evaluatie.

Bij afwezigheid van meer dan de helft van de evaluatieperiode krijgt het personeelslid de melding ‘beantwoord aan de verwachtingen’, ongeacht de reden van afwezigheid, voor zover hij tijdens deze afwezigheid geldelijke anciënniteit verwierf.

Voortaan mag er alleen een gelijke of gunstigere vermelding gegeven worden dan de vermelding waartegen het beroep werd ingediend.

Evaluatiesysteem voor stagiairs

Dit verandert er voor stagiairs op 1 januari 2016 :

 1. De stagiair krijgt zowel tijdens (via verplichte functioneringsgesprekken) als op het eind van zijn stage een vermelding
  • Vermelding ‘beantwoord aan de verwachtingen’ of ‘uitzonderlijk’ = benoeming
  • Vermelding ‘onvoldoende’ op het eind van de stage = verlenging of ontslag op basis van de beslissing of het voorstel van de bevoegde commissie
  • Vermelding ‘te verbeteren’ op het einde van de stage = verlenging of benoeming op basis van de beslissing of het voorstel van de bevoegde commissie
  • Vermelding ‘onvoldoende’ of ‘te verbeteren’ na de verlenging door de beroepscommissie op het eind van de stage = ontslage of benoeming op basis van het voorstel van de bevoegde commissie
 2. De evaluator is de functionele of hiërarchische chef en niet langer de P&O-directeur. Deze komt enkel tussenbeide in geval van problemen.
 3. De duur van de stage wordt voor alle personeelsleden één jaar. De stage van niveau D wordt afgestemd op de andere niveaus en bijgevolg eveneens vastgesteld op één jaar. Afwezigheden van meer dan 30 dagen blijven echter op alle niveaus de evaluatieperiode van de stagiair verlengen. De stageverslagen worden geschrapt en vervangen door verslagen die specifiek zijn voor de evaluatie.
 4. De beroepscommissies inzake evaluatie blijven de dossiers van stagiairs volgen. 
 5. De aanpassingsperiode valt weg voor alle niveaus evenals de mogelijkheid om na 18 maanden (na het verstrijken van pv-datum) automatisch benoemd te worden als er geen enkele functie voorgesteld werd (niveau B en C).

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 09 december 2015.