Skip to main content

Ministerraad: bestuursovereenkomst 2016-2018

Datum: 

illuDe ministerraad van 21 mei 2015 neemt kennis van het voorstel van het College van voorzitters van de federale overheidsdiensten betreffende de gemeenschappelijke doelstellingen in het kader van de bestuursovereenkomsten 2016-2018.

Het College van voorzitters heeft een voorstel geformuleerd van gemeenschappelijk gedragen doelstellingen en een aantal indicatoren:

1. Efficiëntieverbetering en kostenreductie 

 • digitalisering van de personeelsdossiers 
 • gebruik van Crescendo

2. Administratieve vereenvoudiging

 • beperken van administratieve lasten opgelegd aan burgers, ondernemingen en verenigingen 
 • digitalisering van de dienstverlening en vermindering van de papierstroom (paperless administration)

3. Klantgerichtheid of verbetering van de relatie met de gebruiker/burger 

 • periodiek meten van de klanttevredenheid via de bestaande tools ter zake 
 • periodiek in kaart brengen van de klantenbehoeften

4. Duurzame ontwikkeling

 • frequentie van een stakeholdersdialoog
 • publicatie van GRI-verslag

5. Bevordering  gelijke kansen

 • ondernemen van acties op het vlak van gender mainstreaming 
 • opvolgen van het gehandicaptenquotum van 3%

6. Bevordering van het welzijn & de organisatiecultuur. De volgende KPI's worden opgevolgd:

 • absenteïsme 
 • turnover (positif/negatief) 
 • tevredenheid 
 • welzijn en psychosociale risico’s 
 • mobiliteit (intern/extern).

7. Verbetering interne controle

 • uitvoering van de nulmeting, opmaak van het actieplan ter verbetering van het maturiteitsniveau interne controle en de realisatie van dit actieplan

8. Verbetering interne audit

 • uitvoering van de nulmeting,  opmaak van het actieplan ter verbetering van het maturiteitsniveau interne audit en de realisatie van dit actieplan waaronder de indicator van het bestaan van de beslissing om toe te treden tot de gezamenlijke interne audit.

9. Dienstoverschrijdende samenwerking

 • de nodige beheersdata in kaart brengen, professionaliseren en voor de betrokken actoren en stakeholders digitaal ter beschikking stellen
 • meewerken aan  de uitbouw van een  federale loopbaanbegeleiding
 • bijdragen tot de realisatie van gecoördineerde horizontale vereenvoudigings- en synergieprojecten waarbij meerdere diensten of beleidsniveaus betrokken zijn
 • bijdragen tot het federaal efficiëntieprogramma in opvolging van OPTIFED
 • bijdragen tot de voorbereiding, datacollectie en verwezenlijking van de redesign
 • bijdragen tot een transversaal onderbouwd, effectief, efficiënt en interactief communicatiebeleid (informeren, bewustmaken, converseren) op maat van de burger.

Deze gemeenschappelijke strategische en operationele doelstellingen zijn opgesteld vanuit de invalshoek van de responsabilisering van het overheidsmanagement en het beheer van de federale overheidsdiensten. De initatieven om een modernere en efficiëntere overheid te creëren hebben als doel de klanttevredenheid van burgers en ondernemingen te verbeteren.

Bovenop deze gemeenschappelijke doelstellingen, stelt het College van voorzitters een leidraad voor, voor het overleg tussen de partijen betrokken bij de onderhandeling over de Bestuursovereenkomst.

De ministerraad heeft de bevoegde regeringsleden ook de opdracht gegeven zo snel mogelijk een voorstel voor de oprichting van een gemeenschappelijke interne audit aan de ministerraad voor te leggen.
 

Pagina laatst gewijzigd op 27 mei 2015.