Skip to main content

COMM collection 27: Het onthaal van een stagiair binnen federale communicatiediensten

Datum: 

Cover COMM Collection 25


Deze gids biedt een aantal adviezen waarmee de communicatiediensten van de federale overheid het onthaal van studentenstagiairs zo kunnen organiseren dat elke partij de vruchten plukt van deze ervaring. Stages worden ingepast in het studietraject van een student om kennis te maken met het communicatieberoep. Dankzij de stages kunnen studenten ontdekken hoe theorie in de praktijk wordt omgezet.

Deze brochure stelt ook een reeks goede gewoontes voor op vlak van onthaal van stagiairs, die voortvloeien uit de ervaringen van verschillende instellingen binnen de federale overheid. Je vindt er tevens de antwoorden op een korte enquête gevoerd onder vroegere stagiairs. In een checklist worden voor elke stap (voorbereiding, onthaal, feedback) de elementen opgenomen waaraan zorgvuldige aandacht moet worden besteed, zodat het onthaal van de stagiair een gunstige ervaring is voor elke partij.

‘COMM Collection’ is een reeks praktische gidsen bestemd voor federale communicatoren. Ze zijn het resultaat van de samenwerking van federale ambtenaren die actief zijn op het terrein van de communicatie (COMMnet).

Meer info

Contact

 

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 23 mei 2014.