Skip to main content

Loopbaan en selectie: wijzigingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 25 april 2014 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij verschillende maatregelen van de selectie en loopbaan van federale personeelsleden wijzigen.

Dit ontwerp bevat onder andere een belangrijke bepaling voor geslaagden van het brevet van algemene vorming niveau A bij de 'oude bevorderingsselecties': ze krijgen vrijstelling voor de proeven van de eerste reeks (module 1) van de huidige bevorderingsselecties naar niveau A. 
  

Andere bepalingen zijn:

 • de contractueel die een stage begint, behoudt hetzelfde loon (als overgangsmaatregel) 
 • kandidaten in een wervingsreserve kunnen meer dan drie keer een jobaanbod weigeren 
 • wanneer verschillende reserves tegelijkertijd worden geraadpleegd, wordt een nieuw klassement opgemaakt waarin de persoon die het best aan het profiel beantwoordt, het hoogst gerangschikt is 
 • sommige bepalingen van diploma's behaald in het buitenland, worden aangepast
 • de afgevaardigd bestuurder bij Selor kan worden vervangen door een benoemd ambtenaar van ten minste klasse A4
 • ook contractuele personeelsleden van Selor kunnen assessor zijn.   
    

Stappen vóór inwerkingtreding:

 • Onderhandelingen in Comité B
 • Advies van de Raad van State
 • Handtekening van de Koning
 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

 

Pagina laatst gewijzigd op 30 april 2014.