Skip to main content

Duurzame Sociale Balans

Datum: 

illuDe ministerraad van 14 februari 2014 heeft nota genomen van het belang om een Duurzame Sociale Balans op te maken voor federale organisaties. Er werd ook akte genomen van de 10 meetdomeinen waaruit de balans zal bestaan.

Deze beslissing volgt uit het regeerakkoord waarin de verplichting voorzien werd dat elke federale dienst een Duurzame Sociale Balans opstelt. Deze balans wordt gepubliceerd met de bedoeling de transparantie in de federale overheidsdiensten te verhogen.

Doelstellingen:

 • een duurzaam strategisch HR-beleid ondersteunen, beoordelen en mogelijk maken
 • dit beleid transparant maken voor de verschillende belanghebbende partijen
 • de benchmarking op het vlak van goed werkgeverschap ondersteunen enerzijds in de tijd en anderzijds tussen organisaties naargelang hun omvang, hun categorie, privé of publiek karakter
 • beschikken over voldoende beleidsgegevens om een duurzaam beleid uit te werken, op te volgen en bij te sturen
 • ondersteunende informatie aanleveren in het kader van de evaluatie van de werking van de federale overheidsdiensten.

De Duurzame Sociale Balans zal bestaan uit tien meetdomeinen. Elk van deze domeinen zal bestaan uit verschillende indicatoren (er wordt zoveel mogelijk gewerkt met bestaande gegevens).

De domeinen zijn:

 • personeelsbestand (gegevens over het aantal personeelsleden)
 • inzetbare werkkracht (indicatoren om het aantal beschikbare personeelsleden te meten, rekening houden met verloven en afwezigheden)
 • de persoonlijke en competentieontwikkeling (indicatoren over opleiding en kennisbeheer)
 • beheer van de loopbaan (indicatoren over rekruteringen, promoties, evaluaties, …)
 • personeelsbewegingen en anciënniteit
 • welzijn op het werk en arbeidsomgeving
 • sociale dialoog en inspraak
 • strategisch HR-beleid
 • diversiteit
 • maatschappelijke impact (indicatoren over energie, afvalbeheer, …)

Voor eind april 2014 moet er een eerste versie van de Duurzame Sociale Balans voorgesteld worden op basis van de voorlopig beschikbare gegevens van 2013. Vervolgens wordt een overleg georganiseerd met de colleges van voorzitters, administrateuren-generaal van de instellingen van sociale zekerheid en leidende ambtenaren van de ION. De Duurzame Sociale Balans komt dan op de agenda van de Ministerraad. Indien nodig wordt een wettelijk kader uitgewerkt dat alle federale organisaties verplicht om jaarlijks een duurzame sociale balans te publiceren.

Contact

Pagina laatst gewijzigd op 19 februari 2014.