Skip to main content

Meer synergie tussen Belspo en de federale wetenschappelijke instellingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 17 januari 2014 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat meer synergie moet creëren tussen de POD Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die ervan afhangen.

Het beheer van de aanvragen voor vrijwillige mobiliteit van statutaire personeelsleden (administratief en technisch personeel) van de POD Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die van de ene naar de andere willen overstappen wordt op een geïntegreerde en vlottere manier georganiseerd.

Het beheer van de aanvragen, die aan Selor is toevertrouwd, wordt overgedragen aan de stafdienst P&O van de POD die onmiddellijk de aanvragen kan vergelijken met de vacatures.

Stappen voor de inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen in Sectorcomité I
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 24 januari 2014.