Skip to main content

Staatshervorming: voorhoede van federale ambtenaren

Datum: 

Het wetgevende werk voor de zesde staatshervorming is bijna klaar. Door het succes van de hervorming en de nieuwe bevoegdheden die de deelstaten erbij krijgen, is het nodig dat de federale overheidsdiensten hun kennis en knowhow voor de overgedragen materies doorgeven.

Daarom gaat de ministerraad van 6 december akkoord met een periode van voorhoede die in 2014 begint tot de overdracht van de personeelsleden. Tijdens deze periode worden een aantal federale ambtenaren ingezet bij de deelstaten.

De personeelsleden van de voorhoede, die de federale overheid ter beschikking stelt, zullen kennis en informatie overdragen, zodat de deelstaten over alle aspecten van beleid en uitvoering geïnformeerd zijn en de uitoefening van deze bevoegdheid kunnen voorbereiden.

De voorhoede draagt niet enkel vakkennis over, maar verschaft ook informatie over de werking van het departement. Er zal dus ook een contactpersoon zijn voor begroting, personeelszaken en vragen in verband met het beheer van de gebouwen. Elke voorzitter of leidend ambtenaar zal voor 16 december 2013 een voorstel aan de thematische werkgroep en de Interfederale Task Force voorleggen.

Er wordt een voorhoede van federale ambtenaren voorzien voor:

  • Aankoopcomités (FOD Financiën)
  • Dierenwelzijn (FOD Volksgezondheid)
  • Erkenning van zorgverstrekkers (FOD Volksgezondheid)
  • Justitiehuizen (FOD Justitie)
  • Technische keuring van voertuigen (FOD Mobiliteit)
  • Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (FOD Sociale Zekerheid)
  • Arbeidsmarkt - FOD WASO en RVA
  • Rampenfonds - FOD Binnenlandse Zaken
  • Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)
  • Participatiefonds

Voor alle andere materies kan een voorhoede voorzien worden die geval per geval wordt onderzocht.

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 10 december 2013.