Skip to main content

Overheidsopdrachten: nieuwe drempels sinds 1 juli 2013

Datum: 

Door het in voege treden van de wet van 15 juni 2006, gelden er sinds 1 juli 2013 gelden er nieuwe drempels voor overheidsopdrachten. Je vindt de nieuwe bedragen voor opdrachten van leveringen en diensten in de handleiding overheidsopdrachten van het Kenniscentrum Aankoopbeleid en Advies van de FOD P&O.

Deze nieuwe bedragen zijn van toepassing op overheidsopdrachten

  • waarvan de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen na 30 juni gebeurt (voor open en beperkte procedures alsook voor de onderhandelingsprocedures met bekendmaking). Voor open procedures, beperkte procedures en onderhandelingsprocedures met bekendmaking die aan een Europese publicatie zijn onderworpen, geldt de datum van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie.
  • waarvan de verzending van de uitnodiging om een offerte in te dienen na 30 juni 2013 gebeurt (voor de onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking).

De overheidsopdrachten waarvoor de gunningsprocedure opgestart is vóór 1 juli 2013 blijven onderworpen aan de wet van 24 december 1993.

Meer info

Contact

Pagina laatst gewijzigd op 04 mei 2015.