Skip to main content

Netwerk CM/OC: programma 2013

Datum: 

illuHet team Competentiemanagement en Ontwikkelcirkels van de FOD P&O stelt u zijn activiteitenprogramma 2013 voor.

Uit een enquête bij de netwerkleden bleek dat de planning in de vorm van een jaarprogramma de leden een duidelijke kijk biedt op de activiteiten en dat het op die manier lukt om de agenda's beter te beheren en informatie makkelijk intern door te geven aan de geïnteresseerde collega's.

Dit programma wordt opgemaakt op basis van een behoeftenanalyse bij de leden van het netwerk. Het doel ervan is om steeds geïntegreerder te gaan werken en de synergieën tussen deze twee nauwverbonden domeinen te versterken.

De belangrijkste doelstellingen van deze activiteiten zijn:

  • het ondersteunen van de leden van het netwerk bij het optimaliseren van het competentiemanagement
  • het toepassen van de ontwikkelcirkels in hun organisatie en het versterken van de interactie door in kleine groepen te werken.

Dit jaar heeft het team geopteerd voor een EMAS-aanpak: enkel een elektronische versie dus!

Het programma is beschikbaar online.

Meer info:

Pagina laatst gewijzigd op 11 januari 2013.