Skip to main content

Toelagen voor uitzonderlijke prestaties: harmonisatie

Datum: 

illuDe Ministerraad van 13 december 2012 keurde (in tweede lezing) een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in een uniform systeem voor de toelagen voor uitzonderlijke prestaties.

De bedoeling van het ontwerp is een coherent en uniform systeem van toelagen in te voeren voor de hele federale overheid voor de prestaties buiten de normale uurroosters, de wachtdiensten en het werk in opeenvolgende ploegen.

De bedragen van de toelagen, goedgekeurd door de Ministerraad van 13 december 2012, zijn de volgende:

 1. Prestaties buiten de normale uurroosters
  Percentage van 1/1976ste van de brutojaarwedde/uur
  • 50% als je op een zaterdag of tijdens de nacht werkt
  • 100% als je op een zondag of een feestdag werkt, of de nacht voorafgaand aan een zon- of feestdag.
  Personeelsleden kunnen echter kiezen voor compensatieverlof in de plaats van een toelage. In dat geval komt het compensatieverlof overeen met het terugwinnen van
  • 200% van de gepresteerde tijd als je op een zondag, een feestdag of een nacht voorafgaand aan een zon- of feestdag werkte
  • 150% van de gepresteerde tijd in de andere gevallen.
 2. Wachtdiensten
  • passieve wachtdienst (je moet bereikbaar en beschikbaar zijn zonder je te moeten verplaatsen)
   • tijdens de week: 20 EUR
   • in het weekend of tijdens een feestdag: 35 EUR
  • actieve wachtdienst (je moet bereikbaar en beschikbaar zijn en je kunt je verplaatsen)
   • tijdens de week: 30 EUR
   • in het weekend of tijdens een feestdag: 50 EUR
 3. Werk in opeenvolgende ploegen
  percentage van 1/1976ste van de brutojaarwedde/uur
  • 10% tijdens de week (niet tussen 22u en 6u)
  • 15% tijdens de week en het weekend (niet tussen 22u en 6u)
  • 20% tijdens de week, tijdens het weekend en/of tussen 22u en 6u
  • 25% als de prestaties enkel tijdens het weekend en/of tussen 22u en 6u geleverd worden

De beslissing of er nood is aan dergelijke arbeid en de toekenning van de bijhorende toelage komt toe aan de leidend ambtenaar of de voorzitter van het directiecomité.

Opgepast! Dit ontwerp van koninklijk besluit is niet van toepassing op de mandaathouders, de personeelsleden van de Civiele Bescherming, van de gesloten centra, van het Crisiscentrum, van de noodoproepencentrales, van de buitendiensten van het DG Penitentiaire Inrichtingen, van de dienst Monitoring Elektronisch Toezicht van het DG Justitiehuizen en op het burgerpersoneel van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid. Deze personen veranderen dus niet van toelagestelsel. 

Fases voor de inwerkingstreding:

 • advies van de Raad van State
 • ondertekening door de Koning
 • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 13 december 2012.