Skip to main content

Bevordering en rekrutering: wijzigingen

Datum: 

De Ministerraad van 14 september keurde (in tweede lezing) een ontwerp van koninklijk besluitgoed dat de selectie- en bevorderingsprocedures efficiënter wil maken en de mobiliteit van de federale ambtenaren wil verhogen, zoals in het regeerakkoord is bepaald.

Aanwerving

Het ontwerp wil de aanwervingen versnellen, door de mogelijkheid te bieden om tegelijk verschillende benoemingsmogelijkheden (intern, via mobiliteit en extern) te lanceren, zodat aan het einde van de vergelijkende selectie één rangschikking kan worden opgemaakt.

Dankzij het ontwerp kunnen kandidaten vrijstellingen verkrijgen voor bepaalde onderdelen van de selectie maar ook voor 6 maanden worden uitgesloten van de specifieke modules waarvoor ze  niet slaagden, om een leereffect te vermijden. De geldigheidsduur van de vrijstelling (minstens twee jaar) wordt door de afgevaardigd bestuurder van Selor bepaald en tegelijk met zijn resultaten aan de geslaagde meegedeeld.

Bevordering

illuOm de mobiliteit te verhogen, worden interne selecties voortaan beschouwd als vergelijkende selecties, waarvoor ook een relevante ervaring in een bepaalde functie kan worden gevraagd.

 •  Er is geen wijziging voor de promotie naar A2
 • De bevordering naar A3 of A4 moet niet meer via de "verplichte cascade" verlopen. Je organisatie kan er dus voor kiezen om de functies A3 of A4 open te stellen:
  1. via bevordering, alleen voor de ambtenaren van de eigen organisatie (huidige procedure)
  2. via mobiliteit, bevordering die openstaat voor het hele federaal administratief openbaar ambt
  3. via mobiliteit die openstaat voor het hele federaal administratief openbaar ambt en via aanwerving
 • Voor de bevordering naar A5 kan je organisatie ervoor kiezen om de functie open te stellen:
  1. via bevordering (huidige procedure)
  2. via bevordering EN mobiliteit.
 • Als een functie vacant wordt verklaard, hebben de kandidaten minstens 7 dagen (in plaats van 14) om te solliciteren.

Fases voor de inwerkingtreding

 • Ondertekening door de Koning
 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 25 september 2012.