Skip to main content

Toelagen voor uitzonderlijke prestaties: harmonisatie

Datum: 

illuDe Ministerraad van 6 juli 2012 keurde een ontwerp goed dat voorziet in een uniform systeem voor de toelagen voor uitzonderlijke prestaties.

De prestaties die momenteel in 29 verschillende koninklijke besluiten voorzien zijn, worden verzameld in één koninklijk besluit, verdeeld in 3 types:  prestaties buiten de normale uurroosters, wachtdiensten en het werk in opeenvolgende ploegen (regeling van de arbeid in ploegen, waarbij de werknemers na elkaar op dezelfde plek werken).

Het bedrag van de toelagen zal afhankelijk zijn van het type van prestatie:

 1. Prestaties buiten de normale uurroosters
  Percentage van 1/1976ste van de brutojaarwedde/uur
  • 50% als je op een zaterdag of tijdens de nacht werkt
  • 100% als je op een zondag of een feestdag werkt
 2. Wachtdiensten
  • passieve wachtdienst (je moet bereikbaar en beschikbaar zijn zonder je te moeten verplaatsen)
   • tijdens de week: 20 EUR
   • in het weekend of tijdens een feestdag  35 EUR
  • actieve wachtdienst (je moet bereikbaar en beschikbaar zijn en je kunt je verplaatsen)
   • tijdens de week: 30 EUR
   • in het weekend of tijdens een feestdag: 50 EUR
 3. Werk in opeenvolgende ploegen
  percentage van 1/1976ste van de brutojaarwedde/uur
  • 10% tijdens de week (niet tussen 22u en 6u)
  • 15% tijdens de week, tijdens het weekend en/of tussen 22u en 6u
  • 20% als de prestaties enkel tijdens het weekend en/of tussen 22u en 6u geleverd worden

Dit systeem zal het de voorzitters van de directiecomités en de leidende ambtenaren van de federale OISZ en ION mogelijk maken om hun personeelsleden op een coherente en uniforme manier te vergoeden.

De beslissing of er nood is aan dergelijke arbeid en de toekenning van de bijhorende toelage komt toe aan de leidend ambtenaar of de voorzitter van het directiecomité.

Opgepast! Dit ontwerp van koninklijk besluit is niet van toepassing op de mandaathouders, de personeelsleden van de Civiele Bescherming, van de gesloten centra, Van het Crisiscentrum, van de noodoproepencentrales, van de buitendiensten van het DG Penitentiaire Instellingen, van de dienst Monitoring Elektronisch Toezicht van het DG Justitiehuizen en op het burgerpersoneel van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid. Deze personen veranderen dus niet van toelage stelsel.

De vakbondsonderhandelingen in Comité B zijn van start gegaan op donderdag 12 juli. Ondertussen zullen werkgroepen samengeroepen. De vakbondsonderhandelingen gaan verder begin september. 

Fases voor de inwerkingtreding:

 • vervolging van de vakbondsonderhandelingen
 • advies van de Raad van State
 • ondertekening door de Koning
 • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 13 juli 2012.