Skip to main content

Nieuw ritme voor Pdata

Datum: 

Siillunds de start van de gegevensbank over de federale personeelsleden (bepaald door het KB nr. 141 van 30 december 1982), communiceerden de betrokken organisaties elk semester de statistische informatie aan de minister van Ambtenarenzaken. Welke informatie dat was, werd vastgelegd in het KB van 4 oktober 2005 en de jaarlijks rapportage werd voorzien op  30 juni en 1 januari.

Ondertussen is gebleken dat het logischer is om op het einde van elk semester de situatie van het overheidspersoneel in kaart te brengen, dus op 30 juni en 31 december van elk jaar.

Het KB van 8 mei 2012 verandert de datum van 1 januari naar 31 december. Dit heeft vrijwel geen gevolgen voor de statistieken.

Voor de geautomatiseerde ontwikkelingen en het gebruik/beheer van de statistische rapporten heeft deze verandering wel zijn nut.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 24 mei 2012.