Skip to main content

Focus op generaties BOOM-X-Y

Datum: 

Op 25 oktober 2011 organiseerde de FOD Personeel en Organisatie een ontdekkingsdag die in het teken stond van de samenwerking tussen de generaties BOOM-X -Y op de werkplek. Een actueel thema en een kwestie die van cruciaal belang is voor de federale organisaties.

Wat onderscheidt de jongeren van generatie Y van de middengeneratie X en van de ouderen uit de babyboomersgeneratie? Wat is de impact voor de organisaties op het vlak van communicatie en kennismanagement? Hoe kan men de samenwerking tussen de generaties op de werkplek in de hand werken? Op die vragen werd ingegaan in meer dan 10 plenaire sessies en workshops. Doel: de federale organisaties aansporen om rekening te houden met de diversiteit van de generaties en de samenwerking tussen de generaties stimuleren.

Opvallend aan deze topactiviteit uit het COMMnet-KMnet-jaarprogramma was dat ze openstond voor een heel ruim publiek. In totaal bracht het evenement 130 professionals op het vlak van communicatie, kennismanagement en human resources uit de federale overheid samen. Ze konden er nieuwe contacten leggen, best practices uitwisselen en nieuwe ideeën opdoen voor de organisaties.

De deelnemers kregen ook de hele dag lang de kans om deel te nemen aan een wedstrijd om een slogan te zoeken voor een communicatiecampagne die de meerwaarde van complementaire generaties beklemtoont. In totaal namen 31 BOOM-X-Y-teams mee aan de wedstrijd, waarvan er 2 beloond werden voor hun creativiteit. Een ludieke en directe manier om intergenerationele samenwerking uit te testen!
 

Meer info

• over de ontdekkingsdag, de presentaties van de sprekers, de foto's en de videoreportage: http://intergen.belgium.be

Pagina laatst gewijzigd op 08 november 2011.