Skip to main content

Selor : "Hoe laureaten met een handicap rekruteren?"

Datum: 
28 juli 2011

Selor publiceert een handleiding met de stappen die je moet ondernemen om een persoon met een handicap aan te werven.

Het doel van de handleiding "Hoe laureaten met een handicap rekruteren?" is:

  • duidelijk maken welke stappen┬ámen moet ondernemen om een persoon met een handicap aan te nemen
  • de organisaties stimuleren om meer personen met een handicap aan te werven om het quotum van 3% te behalen, vastgelegd in het Koninklijk besluit van 5 maart 2007.

Daarmee biedt de handleiding een antwoord op de aanbeveling 1.1. van het evaluatieverslag 2010 van de BCPAH (Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt) "De actoren van de organisaties sensibiliseren om de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen".

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 29 juli 2011.