Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

FOD Beleid en Ondersteuning

Adres: 
FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA)
WTC III
Simon Bolivarlaan 30, bus 1
1000 Brussel
Telefoonnummer:
02 740 74 74
Openingsuren: 

De callcenter is bereikbaar van 8u tot 16u.

Pagina laatst gewijzigd op 06 januari 2020.