Skip to main content

Koninklijk besluit van 7 december 2008 tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt.

Pagina laatst gewijzigd op 17 december 2008.