Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008

Een beleid inzake duurzame ontwikkeling houdt talrijke uitdagingen in:

  • het herstel van de economische groei
  • de creatie van nieuwe banen
  • de opvang van de kosten voor de vergrijzing
  • de versterking van de sociale zekerheid
  • betere en beter toegankelijke gezondheidszorgen
  • een doelmatiger openbaar bestuur
  • milieubescherming
  • duurzame mobiliteit

Met dit plan wil de regering die uitdagingen aangaan. Dit is noodzakelijk voor het vrijwaren van het welzijn van de komende generaties. De federale regering sluit zich hiermee aan bij een brede internationale beweging.

Pagina laatst gewijzigd op 12 december 2008.