Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Documenten colloquium netwerk PreviUs 23 januari 2014

Date: 

Documenten van het colloquium 'Op uw gezondheid? Een preventief alcohol- en drugsbeleid in de openbare diensten' van 24 januari 2013.

Deze dag is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD WASO en de FOD P&O. Hij richtte zich tot de preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, P&Overantwoordelijken en alle personen geïnteresseerd door preventie en welzijn op het werk.

Pagina laatst gewijzigd op 31 januari 2014.