Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

COMM Collection 25 - De genderdimensie in de federale communicatie integreren

Date: 

Cover COMM Collection 25Deze COMM Collection toont aan de hand van concrete voorbeelden en tools hoe onbewuste genderstereotypes in communicatie kunnen vermeden worden en hoe de genderdimensie kan geïntegreerd worden in elke stap van een communicatieproject.

Pagina laatst gewijzigd op 11 januari 2018.