Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

COMM Collection 19 - Een strategisch communicatieplan voor een overheidsorganisatie uitwerken

Date: 

Cover COMM Collection 19Een strategisch communicatieplan is een eerste stap en een belangrijk instrument om de basis te leggen van een communicatiebeleid dat in overeenstemming is met het organisatiebeleid.

De meeste overheidsdiensten beschikken over een opdrachtverklaring, missie, visie, managementplan of strategisch plan maar slechts weinigen vertalen dit naar een strategisch communicatieplan.

Met deze brochure willen we het management en de communicatieverantwoordelijken aanmoedigen om stap voor stap een strategisch communicatieplan voor hun organisatie uit te werken.

Pagina laatst gewijzigd op 02 januari 2017.