Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Onthaal en integratie van een medewerker met een handicap of een chronische ziekte. Tips en contacten.

Date: 

illuDeze gids geeft praktische tips en nuttige contacten voor een goed verloop van het onthaal en de integratie van een nieuwe medewerker met een handicap of een chronische ziekte.

Concreet wil de gids een antwoord bieden op de vragen die rijzen wanneer een medewerker met een handicap of een chronische ziekte in dienst treedt. Hoe een nieuwe medewerker met een handicap in een dienst verwelkomen? Moet er met het team over de handicap van de medewerker worden gepraat? Waarop moet er worden gelet? Aan wie kan men hulp vragen? enz. De gids wil ook komaf maken met bestaande stereotypes en vooroordelen tegen personen met een handicap die tot discriminatie kunnen leiden.

De gids is bestemd voor actoren die betrokken zijn bij het onthaal en de integratie van nieuwe medewerkers (directeurs, diensthoofden, P&O-stafdiensten, diversiteitsverantwoordelijken,…). De tips en contacten die worden aangereikt zijn ingedeeld in vijf soorten handicap: visuele, motorische, auditieve en mentale handicap en chronische ziekte.

Het betreft een praktische en functionele gids die een waardevol hulpmiddel is om het onthaal- en integratieproces van medewerkers met een handicap of een chronische ziekte zo goed mogelijk te begeleiden.

Je kan een papieren versie van de brochure bestellen op het adres: diversity@bosa.fgov.be.

Pagina laatst gewijzigd op 05 februari 2020.