Skip to main content

Boek van de competentieprofielen: basis

Date: 

Dit boek is bedoeld voor personen die volledig of deels belast zijn met het opstellen van de generieke competentieprofielen. Het stelt 29 basisprofielen voor die vooraf zijn vastgelegd door de FOD Beleid en Ondersteuning.

Versie januari 2018.

Pagina laatst gewijzigd op 26 februari 2018.