Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Beter samenwerken: best practices en tips

Date: 

Cover Brochure Beter samenwerken

De catalogus van best practices verzamelt best practices van verschillende federale organisaties. Je vindt er een inventaris van acties die federale organisaties kunnen doen om een goede sfeer en het vertrouwen, de communicatie en het solidariteitsgevoel van hun medewerkers te bevorderen.

De catalogus bestaat uit praktische fiches die volgens zes thema's gerangschikt zijn:

  • gezondheid
  • sport
  • cultuur
  • evenwicht privéleven/beroepsleven
  • human resources
  • welzijn.

De catalogus bestaan alleen online.

Pagina laatst gewijzigd op 28 juli 2014.