Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni van dit jaar niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.
 

PersoPoint: SAGO

Hoe contacteer je een dossierbeheerder van PersoPoint?

Als medewerker van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), POD MI, FOD Mobiliteit en Vervoer en FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  moet je de online-applicatie SAGO gebruiken om contact op te nemen met een dossierbeheerder van PersoPoint.
 

Hoe werkt het precies?

Inloggen in SAGO gebeurt via eIDItsme of digitale sleutels.

De applicatie werkt als een mailbox. Als je een aanvraag verstuurt, krijgt het team van dossierbeheerders een mail in de vorm van een ‘ticket’ dat moet worden behandeld. Jij krijgt zelf ook een mail waarin de aanvraag die je hebt ingediend, wordt samengevat.

Als een dossierbeheerder van PersoPoint je aanvraag heeft behandeld, krijg je opnieuw een mail.

In die mail vind je een hyperlink om in te loggen op de applicatie, waar je het volledige antwoord van de dossierbeheerder vindt.
 

Welke aanvragen kan je via de applicatie indienen?

Een aanvraag …

 • voor een overzicht van je loopbaanfiche
 • om bepaalde persoonsgegevens te wijzigen (naam, nationaliteit, geslacht, inkomen van de partner, gezinssamenstelling, taalcertificaat, diploma, invaliditeitsattest, rijbewijs …). De andere gegevens (adres, e-mailadres, telefoon, bankrekening, burgerlijke stand) kunnen rechtstreeks via ESS/MSS worden aangepast.
 • voor een loonsimulatie (bv. in geval van een wijziging van graad of arbeidsstelsel). De netto-/brutoloonsimulatie is gebaseerd op je concrete gegevens (die in SCOPE/PeopleSoft beschikbaar zijn).
 • voor telewerk of om je (vaste of occasionele) telewerkdag te wijzigen
 • voor een eventuele cumul
 • voor een wijziging van je traject woon-werkverkeer (die een impact heeft op je verplaatsingsonkosten en/of je abonnement van het openbaar vervoer)
 • voor een gedeeltelijke of volledige vermindering van de arbeidsduur (bv. loopbaanonderbreking, vierdagenweek, ouderschapsverlof …)
 • betreffende een zwangerschap (zwangerschapsmelding / bericht van bevalling / ziekenfondsformulier)
 • in geval van een vervroegde werkhervatting na een ziekteperiode
 • voor een (structurele of uitzonderlijke) wijziging van je werkrooster
 • voor verlof wegens het einde van een kabinet of syndicaal verlof als vaste afgevaardigde
 • om voor de pensioencommissie te verschijnen
 • over je pensioen (voor of na 65 jaar).

Voor bepaalde aanvragen moeten er attesten worden bijgevoegd (bv. ouderschapsverlof) of het akkoord van de chef (bv. voor een gedeeltelijke of volledige vermindering van de arbeidstijd). De melding om een document/attest toe te voegen, vind je systematisch linksboven op het scherm.

Voor elke ingediende aanvraag kan een bijkomend document worden toegevoegd. Voor elke aanvraag is er ook een leeg veld waarin je een opmerking kan schrijven.

Je kan ook op elk ogenblik de aanvragen die je hebt ingediend of die al zijn afgesloten, opvolgen via de rubriek ‘Mijn aanvragen’.
 

Vind je niet wat je zoekt?

Voor het geval geen enkele van de bovenstaande aanvragen aan je behoefte voldoet, is er een rubriek ‘Stel hier je vraag’. Daarin kan je je vraag of opmerking formuleren.

Voorbeelden van vragen:
 • Ik wil graag uitleg bij het ouderschapsverlof, is een telefonische afspraak mogelijk?
 • Hoeveel verlof, van alle types, heb ik nog?
 • Welk document moet ik bij mijn aanvraag voor telewerk voegen?
   

Tips

 Voeg de link https://Bosa.service-now.com/SAGO aan je favorieten toe.

Na elke afgesloten aanvraag krijg je de vraag om een korte tevredenheidsenquête (3 vragen) in te vullen. Met je antwoorden kan PersoPoint de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

Je HR-contactpersoon in je organisatie werkt ook met de applicatie. Die persoon kan je indien nodig wegwijs maken.

Op Fedweb en op de site wedden.fgov.be vind je ook informatie over de diensten van PersoPoint.

Bekijk ook de video's op de e-Campus van het OFO.

Pagina laatst gewijzigd op 30 november 2020.