Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Het FAGG viert zijn tweede verjaardag

Datum: 

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) viert zijn tweejarige bestaan met:

  • het lanceren van zijn website
  • een nieuwe structuur opgebouwd rond de drie directoraten-generaal (het DG PRE, het DG POST en het DG INSPECTIE). Het  nieuwe organogram (DOC, 48.5 KB) zal op 1 februari 2009 in werking treden.
  • de aanduiding van zijn drie directeurs-generaal.

Meer info


 FAGG Website

Pagina laatst gewijzigd op 29 januari 2009.