Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Hospitalisatieverzekering: de samenwerking met Fortis wordt in 2009 voortgezet

Datum: 

De minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte heeft een contract getekend, dat de voortzetting van de samenwerking met Fortis Insurance Belgium voor de collectieve hospitalisatieverzekering concretiseert. In 2009 wordt een verhoging tot 3,92% van de premies toegepast.

Premies 2009

CategorieBasisformule (2 bedden)
Uitgebreide formule (1 bed)
Hoofdverzekerde (niet gepensioneerd)114,11 €
164,40 €
Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot 24 jaar)38,04 €54,80 €
Gepensioneerde hoofdverzekerde (tot en met 64 jaar) en nevenverzekerden (partners,
kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar)
114,11 €164,40 €
Van 65 tot en met 69 jaar342,34 €493,20 €
Vanaf 70 jaar456,45 €
657,60 €

Er werden twee belangrijke wijzigingen aan de polis aangebracht:

  • de wachttijd bedraagt 10 maanden voor alle verzekerden (en niet meer 12 maanden voor een bevalling, zoals in de vorige polis)
  • de invoering van de bepalingen van de Wet Verwilghen over de mededelingsplicht van de werkgever t.o.v. personeelsleden die de organisatie verlaten.

Meer info

over de hospitalisatieverzekering

Pagina laatst gewijzigd op 13 februari 2009.