Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Diversiteit: studies en campagnes

Datum: 

Studies

De FOD Personeel en Organisatie stelt de resultaten voor van twee onderzoeken die werden uitgevoerd door de vzw Cap-Sciences humaines. 

Het eerste onderzoek nam de sociale beeldvorming rond diversiteit binnen de federale overheid onder de loep.  In de tweede studie werd gepeild naar de beroepsambitie van mannen en vrouwen van niveau A. 

Lees alles over de onderzoeken

Campagnes

In het gedeelte diversiteit op Fedweb vind je nu ook  een overzicht van de communicatiecampagnes rond diversiteit van de federale overheid (link naar pagina campagnes)

Ga naar communicatiecampagnes

Pagina laatst gewijzigd op 26 september 2008.