Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Sectoraal akkoord 2007-2008: Begin van de onderhandelingen

Datum: 

De onderhandelingen die moeten leiden tot de ondertekening van het sectoraal akkoord van het federaal openbaar ambt 2007-2008 zijn op woensdag 25 juni van start gegaan in het Comité B.

Liggen ter discussie voor op tafel:

 • de verhoging van de eindejaarstoelage
 • de verhoging van de taalpremies
 • de aanpassing van de gecertificeerde opleidingen (op korte termijn)
 • het behoud van de premie voor competentieontwikkeling voor de volledige geldigheidsduur in geval van verandering van statuut, niveau of klasse
 • de verhoging van de weddeschaal DT1
 • de toekenning van de premie voor competentieontwikkeling aan bepaalde categorieën van personeelsleden die uitgesloten zijn uit het huidige systeem
 • maatregelen om de toegang tot de informaticaberoepen te bevorderen
 • de dienstvrijstellingen voor 2009 (brugdagen)
 • de inventaris van de toelagen, premies en vergoedingen
 • de controle op de afwezigheden wegens ziekte
 • de herintegratie van personeelsleden met een zware of chronische ziekte
 • het opstellen van een gestructureerd en transparant statuut
 • de ontwikkeling van de leiderschapscapaciteiten
 • de verbintenis van de vakbondsorganisaties om mee te werken aan de verschillende prioriteiten van de beleidsnota van de minister van Ambtenarenzaken.

Pagina laatst gewijzigd op 27 juni 2008.