Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Mandaten van Jan Deprest en Lambert Verjus vernieuwd

Datum: 

De ministerraad van 30 mei 2008 heeft de vernieuwing van de mandaten van Jan Deprest en Lambert Verjus goedgekeurd.

Op voorstel van Minister Van Quickenborne heeft de ministerraad van 30 mei de vernieuwing van het mandaat, voor een periode van zes jaar, van Jan Deprest (Fedict) en Lambert Verjus (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie) als voorzitter van het directiecomité goedgekeurd.

Pagina laatst gewijzigd op 04 juni 2008.