Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Jaarverslag Selor 2007

Datum: 

Selor heeft ervoor gekozen om dit jaar alleen een digitaal jaarverslag uit te brengen. Daarmee toont Selor zijn belangstelling voor duurzame ontwikkeling, en biedt het de lezer de mogelijkheid om in de wereld van het selectiebureau van de federale overheid binnen te dringen.

Tekst en audiovisueel materiaal over de acties van 2007

Pagina laatst gewijzigd op 25 mei 2008.