Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Ministerraad: brugdagen 2021

Datum: 

De Ministerraad van 4 december 2020 heeft een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2021 goedgekeurd.

Er werden 2 brugdagen voorgesteld:

  • vrijdag 14 mei
  • vrijdag 12 november.

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op vrijdag of maandag (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • syndicale onderhandelingen in Comité B
  • handtekening van de minister belast met Ambtenarenzaken
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 04 december 2020.