Skip to main content

Corona-ouderschapsverlof: verlenging tot 30 september en mogelijkheid om het verlof voltijds te nemen voor alleenstaande ouders en ouders van een kind met een handicap

Datum: 

De Ministerraad van 17 juni 2020 keurde een ontwerp van bijzondere-machtenbesluit goed tot verlenging van het Corona-ouderschapsverlof na 30 juni 2020. Dit besluit maakt het ook mogelijk het verlof voltijds te nemen voor alleenstaande ouders en ouders van een kind met een handicap. 

Wat verandert er precies vanaf 1 juli 2020? 

Je kan het Corona-ouderschapsverlof nemen tot 30 september 2020

Alleenstaande ouders en ouders van een kind met een handicap kunnen het verlof voltijds opnemen. De onderbrekingsuitkering voor alleenstaande ouders en voor ouders met een kind met een handicap wordt verhoogd tot 150% van de uitkering bij het opnemen van een gewoon ouderschapsverlof. 

Let op: het verlof wordt niet automatisch verlengd. Als je dit verlof tijdens de periode van 1 mei tot 30 juni 2020 hebt genomen en je een verlenging wil tijdens de periode van 1 juli tot 30 september 2020, moet je een nieuwe aanvraag bij je werkgever indienen.  

Zodra dit besluit in het Staatsblad is gepubliceerd, plaatsen we een nieuwsberichtje op Fedweb. Daarin vermelden we ook hoe je dit verlof moet nemen. 

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt: 

  • advies van de Raad van State
  • handtekening van de Koning 
  • publicatie in het Belgische Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 19 juni 2020.