Skip to main content

1/10 ouderschapsverlof: binnenkort geldig in de overheidssector

Datum: 

Het koninklijk besluit dat het mogelijk maakt om de prestaties met 1/10 te verminderen in het kader van het ouderschapsverlof is op 1 juni in werking getreden voor de privésector.

Contractuele en statutairen personeelsleden kunnen binnenkort ook hun prestaties met 1/10de verminderen in het kader van het (bezoldig) ouderschapsverlof.

Met de toestemming van hun werkgever kunnen ze ook:

  • hun voltijds ouderschapsverlof in weken opsplitsen 
  • hun halftijds ouderschapsverlof in maanden opsplitsen 
  • hun voltijds verlof voor medische bijstand in weken opsplitsen.  

Het koninklijk besluit voor de overheidssector ligt momenteel ter advies voor bij de Raad van State. Daarna zal het ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning. Tot slot volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Nog even geduld uitoefenen dus!

Pagina laatst gewijzigd op 13 juni 2019.