Skip to main content

Brugdagen: 2 dagen in 2018

Datum: 

Er werden 2 brugdagen voorgesteld:

  •   vrijdag 11 mei
  •   maandag 24 december.
     

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op vrijdag (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • syndicale onderhandelingen in Comité B
  • handtekening van de minister belast met Ambtenarenzaken
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 09 maart 2018.