Skip to main content

Pensioen: nieuwigheden

Datum: 

Logo PensioensdienstIn mei 2015 verschenen enkele nieuwigheden in verband met de overheidspensioenen:

  • oprichting van drie instanties: een Nationaal Comité, een Kenniscentrum en een Academische Raad (B.S. 22.05.2015)
  • geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie vanaf 2016 (B.S. 13.05.2015) 
  • afschaffing van de inkomensgrenzen in het geval van cumulatie met een rustpensioen voor de gepensioneerden die 65 jaar zijn of een loopbaan van 45 jaar hebben (B.S. 13.05.2015)
  • geen onbeperkte cumulatie voor personen die enkel van één of meerdere overlevingspensioenen genieten (B.S. 13.05.2015)
  • een nieuwe sanctieregeling in geval van overschrijding van de toegelaten grenzen (B.S. 13.05.2015) 
  • afschaffing van de pensioenbonus met ingang op 1 januari 2015 (B.S. 13.05.2015).

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 01 juli 2015.