Skip to main content

Talent Exchange: openstaande opdrachten

Datum: 
19 juli 2019

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (V, M, X) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

 

Organisatie

Opdrachten Uiterste datum voor het indienen van aanvragen
FOD Sociale zekerheid Adviseur changemanagement 19 juli 2019
FOD Sociale zekerheid

Adviseur strategische communicatie

19 juli 2019
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Administratief beheerder 20 juli 2019
Centrum voor Cyber security België (FOD Kanselarij van de Eerste Minister) Office Assistant 27 juli 2019
Dienst Administratieve Vereenvoudiging (FOD Kanselarij van de Eerste Minister) Medewerker voor het coördinatieteam Single digital gateway 27 juli 2019
FOD Sociale Zekerheid Data-Analist 28 juli 2019
FOD Sociale zekerheid Cyber Security Architect 5 augustus 2019
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Projectleider Facility voor het project Health On the Move 8 augustus 2019
FOD Financiën Medewerker Events 16 augustus 2019
FOD Beleid en Ondersteuning Trainer & Technical Writer 25 augustus 2019
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Medewerker 'Organisatiebeheer' 1 september 2019
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu Medewerker voor een project Plantengezondheid 15 september 2019

 

Naar de Franstalige opdrachten


Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.


Meer info

Deelnemende organisaties Talent Exchange:

 

Pagina laatst gewijzigd op 19 juli 2019.