Skip to main content

Talent Exchange: openstaande opdrachten

Datum: 

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (v, m, x) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

 

Organisatie

Opdrachten Uiterste datum solliciteren
FOD Beleid en Ondersteuning Assistent taalscreening 3 maart 2021
FOD Economie Medewerker ICT-ondersteuning Stock 10 maart 2021
FOD Financiën

Attaché financiële jurist

14 maart 2021
Fedasil

Directiesecretaris

14 maart 2021
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Administratief medewerker afdeling Onderzoek en Ontwikkeling

16 maart 2021

FOD Financiën

Ingenieur

21 maart 2021

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

Medewerker Ontwikkelingseducatie

21 maart 2021
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Wetenschappelijk dossierbeheerder

30 maart 2021

 

Naar de Franstalige opdrachten


Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.


Meer info

Deelnemende organisaties Talent Exchange:

Pagina laatst gewijzigd op 03 maart 2021.