Talent Exchange: openstaande opdrachten

Datum: 
18 juli 2018

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (V, M, X) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

 

Organisatie Opdracht Uiterste sollicitatiedatum
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Specialist in de controle van het gebruik van subsidies 22 juli 2018
FOD Mobiliteit en Vervoer Projectleider 25 juli 2018
Regie der Gebouwen Administratieve projectmedewerker IMMO 3 augustus 2018
Regie der Gebouwen Data steward binnen de cel Facility Management Information System (FMIS) 3 augustus 2018
FOD Sociale Zekerheid Projectleider 'BeSoc evalueert, BeSoc evolueert' 7 augustus 2018
FOD Beleid en Ondersteuning Service Delivery Manager 7 augustus 2018
FOD Beleid en Ondersteuning Data migratie analist 7 augustus 2018
FOD Financiën Communicatieambtenaar Team Woordvoerders en Conversation managers 13 augustus 2018
FOD Financiën Communicatieambtenaar Team Kwaliteit van de inhoud en campagnes 13 augustus 2018

 

Naar de Franstalige opdrachten


Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.


Meer info

Deelnemende organisaties Talent Exchange:

 • bpost (Job Mobility center)
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
 • Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)
 • FEDASIL
 • FOD Beleid en Ondersteuning
 • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • FOD Financiën
 • FOD Kanselarij van de 1ste minister
 • FOD Mobiliteit en Vervoer
 • FOD Sociale Zekerheid
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Fédération Wallonie Bruxelles
 • Nationaal Orkest van België
 • Regie der Gebouwen

Pagina laatst gewijzigd op 19 juli 2018.