Skip to main content

Talent Exchange: openstaande opdrachten

Datum: 
24 mei 2019

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (V, M, X) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

 

Organisatie

Opdrachten Uiterste datum voor het indienen van aanvragen
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Communicatie-expert Leefmilieu 26 mei 2019
FOD Financiën Attaché managementondersteuning 31 mei 2019
FAGG Projectleider-deskundige in document- en informatiebeheer 10 juni 2019
Dienst Administratieve Vereenvoudiging (FOD Kanselarij van de Eerste Minister) Medewerker voor het coördinatieteam Single digital gateway 14 juni 2019
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Medewerker communicatie en kennismanagement 17 juni 2019
FAGG Administratief beheerder 21 juni 2019

 

Naar de Franstalige opdrachten


Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.


Meer info

Deelnemende organisaties Talent Exchange:

 

Pagina laatst gewijzigd op 24 mei 2019.