Talent Exchange: openstaande opdrachten

Datum: 
13 november 2018

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (V, M, X) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

 

Organisatie

Opdrachten Uiterste datum voor het indienen van aanvragen
FOD Sociale Zekerheid Kwaliteitsconsultant 18 november 2018
FOD Financiën Kennismanagers bij Diensten van de Voorzitter 23 november 2018
FOD Volksgezondheid, VVV en leefmilieu

Projectcoördinator « Public Health Emergencies »

25 november 2018
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Jurist intern recht 19 december 2018

 

Naar de Franstalige opdrachten


Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.


Meer info

Deelnemende organisaties Talent Exchange:

Pagina laatst gewijzigd op 13 november 2018.