Skip to main content

Talent Exchange: openstaande opdrachten

Datum: 

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (v, m, x) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

 

Organisatie

Opdrachten Uiterste datum solliciteren
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) Wetenschappelijk dossierbeheerder afdeling VHBPRE 13 april 2020
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) Teamleader 13 april 2020
FOD Mobiliteit en Vervoer Procesbeschrijver luchtvaartbeveiliging 15 april 2020
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Expert selectie - Dienst P&O 19 april 2020
Medex (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) Projectverantwoordelijke GDPR  22 april 2020
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Expert communicatie Green Deal 26 april 2020
FOD Sociale Zekerheid Projectmedewerker voor het Project Future Lab 26 april 2020
FOD Sociale Zekerheid Business Analist 26 april 2020
FOD Sociale Zekerheid Projectleider Data & Tools 26 april 2020
FOD Beleid en Ondersteuning - Selor Testbegeleider/Administratief assistent 27 april 2020
FOD Buitlenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Coördinatie digitale samenwerking 3 mei 2020
FOD Sociale Zekerheid Medewerker team Overheidsopdrachten en Contracten 3 mei 2020
FOD Buitlenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Opleidingscoördinator digitale skills 3 mei 2020
FOD Buitlenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Expert organisatieontwikkeling en begeleiding 3 mei 2020

 

Naar de Franstalige opdrachten


Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.


Meer info

Deelnemende organisaties Talent Exchange:

 

Pagina laatst gewijzigd op 09 april 2020.