Skip to main content

Talent Exchange: openstaande opdrachten

Datum: 

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (v, m, x) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

 

Organisatie

Opdrachten Uiterste datum solliciteren
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  Medewerker Ecolabel 12 juli 2020
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)  Deskundige arbeidsvoorwaarden en beloningsmanagement  14 juli 2020
FOD Sociale Zekerheid Medewerker voor de cluster Internationale Relaties 21 juli 2020
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Specialist Micro Dynamics CRM 31 juli 2020
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  Coördinatieverantwoordelijke projecten- en activiteitenportefeuille 2 augustus 2020
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  Wetenschappelijk expert Biociden 2 augustus 2020
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  Administratief assistent 2 augustus 2020

 

Naar de Franstalige opdrachten


Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.


Meer info

Deelnemende organisaties Talent Exchange:

Pagina laatst gewijzigd op 01 juli 2020.