Skip to main content

Talent Exchange: openstaande opdrachten

Datum: 

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (v, m, x) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

 

.

Organisatie

Opdrachten Uiterste datum solliciteren

Regie der Gebouwen

Attaché budget

21 juli 2021

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Expert communicatie BeBiodiversity

22 juli 2021
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)  Technisch-administratief medewerker 23 juli 2021
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)  HR-projectverantwoordelijke 23 juli 2021
FOD Economie HR-expert organisatieontwikkeling en -ondersteuning 28 juli 2021

FOD Financiën

Management assistant

8 augustus 2021

FOD Sociale Zekerheid

Content creator

8 augustus 2021
FOD Kanselarij van de Eerste minister - Internationaal Perscentrum Gebouw en logistiek expert 13 augustus 2021
FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) Jurist 15 augustus 2021
FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) Projectleider 'Lumen' 15 augustus 2021
FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) Project Manager voor de Federal Innovation Award 16 augustus 2021

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Strategisch adviseur Duurzame ontwikkeling

22 augustus 2021
FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) Communicatieverantwoordelijke NIDO 23 augustus 2021
FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) Projectmanager Innovatie 23 augustus 2021

 

Naar de Franstalige opdrachten


Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.


Meer info

Deelnemende organisaties Talent Exchange:

Pagina laatst gewijzigd op 20 juli 2021.