Skip to main content

Talent Exchange: openstaande opdrachten

Datum: 

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (v, m, x) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

 

.

Organisatie

Opdrachten Uiterste datum solliciteren
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Expert communicatie

17 oktober 2021
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) Administratief assistent afdeling diergeneesmiddelen  24 oktober 2021
FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) Facilitator Relance 26 oktober 2021
FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) Communicatie-assistent met focus op online 28 oktober 2021
FOD Sociale Zekerheid Coördinator Mobility 2 november 2021
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Specialist werken en gebouwen 2 november 2021
FOD Mobiliteit en Vervoer Copywriter 5 november 2021
FOD Sociale Zekerheid Business analist 7 november 2021
FOD Sociale Zekerheid Coördinator voor de cel Welzijn en Arbeidsvoorwaarden 7 november 2021
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) Medewerker ICT servicedesk 7 november 2021
Het Centrum voor Cybersecurity België Procurement Officer 15 november 2021
Het Centrum voor Cybersecurity België Communication Officer 15 november 2021

 

Naar de Franstalige opdrachten


Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.


Meer info

Deelnemende organisaties Talent Exchange:

Pagina laatst gewijzigd op 15 oktober 2021.