Skip to main content

Talent Exchange: openstaande opdrachten

Datum: 
21 januari 2019

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (V, M, X) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

 

Organisatie

Opdrachten Uiterste datum voor het indienen van aanvragen
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Coördinator traceerbaarheid tabaksproducten 27 januari 2019
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Boekhouder 31 januari 2019
FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) Projectleider 'Panorama' 3 februari 2019
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Dossierbeheerder 4 februari 2019
FAGG Administratief beheerder 6 februari 2019
FOD Sociale Zekerheid Projectleider communicatie 10 februari 2019
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FOD Kanselarij van de Eerste minister) Expert digitale communicatie 18 februari 2019

 

Naar de Franstalige opdrachten


Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.


Meer info

Deelnemende organisaties Talent Exchange:

 

Pagina laatst gewijzigd op 21 januari 2019.