Skip to main content

Talent Exchange: openstaande opdrachten

Datum: 
12 november 2019

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (V, M, X) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

 

Organisatie

Opdrachten Uiterste datum voor het indienen van aanvragen
FOD Beleid & Ondersteuning Opleider beCEPS 29 november 2019
FOD Financien

Recruiter

6 december 2019
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Adjunct-projectverantwoordelijke PersoPoint 12 december 2019

 

Naar de Franstalige opdrachten


Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur.


Meer info

Deelnemende organisaties Talent Exchange:

 

Pagina laatst gewijzigd op 19 november 2019.